Logo THL-Techall, s.r.o.

Prodej, servis a zakázková výroba s tradicí od roku 1992

* Projekt sloučení společností * Upozornění pro věřitele společníky a akcionáře

Staniční akumulátory

Staniční akumulátory slouží jako zdroje nouzového napájení při přerušení dodávky elektrické energie z elektrorozvodné sítě např. v energetice, telekomunikačních a radiokomunikačních soustavách, v železniční dopravě, v metru, operačních sálech nemocnic, divadlech, kinech, velkých společenských místnostech, bankách, v systémech výpočetní techniky a všude, kde by přerušení dodávky elektrické energie mohlo způsobit havárie technologických zařízení, ekonomické ztráty a ohrožení lidských životů.

Akumulátory olověné s volným elektrolytem

  1. S trubkovými kladnými elektrodami typu OPzS (blokové 6V, 12V, článkové 2V)

  2. S mřížkovými kladnými elektrodami typu OGi (blokové 6V,12V,článkové 2V)

Kapacita akumulátorů 50Ah až 5000Ah

Elektrolytu o hustotě 1,24kg/m3 ředěná kyselina sírová (H2SO4)

Udržovací napětí při nabíjení 2,23V/článek

Umístění odděleně od nabíjecích soustav v akumulátorovnách

Vysoká životnost více jak 15 let

Akumulátory řízené ventilem

  1. S trubkovými kladnými elektrodami typu OPzV (blokové 6V, 12V, článkové 2V)

  2. S mřížkovými kladnými elektrodami typu OGiV (blokové 6V,12V,článkové 2V)

Kapacita akumulátorů 50Ah až 5000Ah

Elektrolyt kyselina sírová o hustotě 1,24kg/m3 fixovaná do gelu

Po dobu životnosti se nedolévá destilovaná voda

Udržovací napětí při nabíjení 2,27V/článek

Mohou být umístěné společně s nabíjecími soustavami

Vysoká životnost 12 až 15 let

Akumulátory řízené ventilem AGM

Kapacita akumulátorů 1Ah až 200Ah

Elektrolyt kyselina sírová o hustotě 1,24kg/m3 nasáknut do skleněných mikrovláken

Po dobu životnosti se nedolévá destilovaná voda

Udržovací napětí při nabíjení 2,27V/článek

Mohou být umístěné společně s nabíjecími soustavami

Životnost 3 až 12 let

Alkalické akumulátory

Elektrolyt je hydroxid draselný (louh)

Kladné a záporné elektrody (nikl-kadmiové Ni-Cd, nikl-železné Ni-Fe aj.)

Sestavy staničních akumulátorů

Akumulátory se skládají podle požadovaného napětí z článků 2V a bloků 6V a 12V na napětí 12V, 24V, 48V, 60V, 110V, 220V v sériovém zapojení a jsou uloženy na ocelových stojanech.

Alkalické akumulátory se vyrábějí 1,2V články a sestavují se podle požadovaného napětí v sériovém zapojení a jsou uloženy v dřevěných

Nabíjecí soustavy

Staniční akumulátory jsou trvale nabíjeny udržovacím napětím nabíječkami pro staniční aplikace jako zdroje stejnosměrného napětí. Nabíječky pro požadované napětí pro akumulátory 24V, 48V, 60V, 110V, 220V.